3D modell av plan 1 i fjøs

Ekstra lagring på bodtakene på låven!

Plan 1 i fjøs

Plan 2 låve